0(0)

ฟาสามัญ

  • ระยะเวลา 2h 30m
  • ลงทะเบียนแล้ว 0
  • อัปเดตล่าสุด 7 เมษายน 2021

เกี่ยวกับคอร์ส

ฟาสามัญคืออะไร เป็นชื่อเรียกที่แปลกประหลาด แต่แฝงไว้ด้วยวิธีคิดที่มุ่งสร้างพลังของคนชายขอบในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม

คำอธิบาย

คอร์สออนไลน์ฟาสามัญ หรือผู้อำนวยกระบวนการ (Facilitator) เป็นการทดลองทำคอร์สออนไลน์เพื่อเผยแพร่แนวคิดและหลักการ “ฟาสามัญ” ให้ขยายกว้างออกไป และทดลองทำในรูปแบบออนไลน์

ในเบื้องต้น ทีมงานตั้งสมมติฐานไว้ก่อนเลยว่า การเรียนคอร์สออนไลน์มีข้อจำกัดอย่างมากในการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน แน่นอนว่ามันไม่สามารถทดแทนกันได้ระหว่างโลก Online กับ Offline ดังนั้น การที่จะคาดหวังให้ผู้ที่มาเข้าเรียนออนไลน์เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดอย่างครบถ้วนนั้นคงเป็นไปแทบไม่ได้

แต่ข้อดีของการเรียนออนไลน์นี้ก็มีอยู่ 2 ส่วน นั่นคือ

  1. ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่า ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องมีงานจัดการ ตั้งแต่นัดพบกันที่ไหน เวลาเท่าไหร่ ต้องจัดการอาหารและน้ำดื่มอย่างไร คืออยากเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ สามารถกำหนดเองได้ ถ้ามีอินเตอร์เน็ต
  2. สามารถเข้ามาเรียน มาดูซ้ำๆ ได้ตลอด

ส่วนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ เรากระทำได้ตามสภาพคือ การส่ง Comment หรือตั้งกระทู้ถาม-ตอบกันในระบบ แน่นอนว่าช้ากว่าเจอหน้ากัน

ทั้งนี้ ทั้งหมดคือการทดลอง ซึ่งทาง นธส.หวังที่จะได้รับข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากทุกท่าน และหวังว่าแต่ละท่าน แต่ละภาพส่วนคงได้รับประโยชน์จากคอร์สออนไลน์นี้ เพื่อนำความรู้ไปขับเคลื่อนสังคมร่วมกันต่อไป

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ได้รับรู้วิธีคิดและแนวทางการทำงานในแบบของ "ฟาสามัญ" เพื่อนำไปใช้ในการชับเคลื่อนองค์กร กลุ่มทำงานต่างๆ

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

5 บทเรียน2h 30m

ฟาสามัญคืออะไร?

ความหมายของ "ฟาสามัญ" แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานขับเคลื่อนกลุ่มหรือวงพูดคุยให้ไปข้างหน้า

หลักการเรียนรู้แบบฟาสามัญ?

ฟาสามัญใช้หลักการเรียนรู้ที่แน้นการท้าทายความสัมพันธ์เชิงอำนาจ

การสร้างพื้นที่สมทนา?

เหตุผลที่คนรู้สึกแปลกแยก ไม่สนทนากัน ไม่พูดถึงปัญหา แนวคิดเบื้องหลังคืออะไร และฟาสามัญต้องทำอย่างไร

การเสริมสร้างพลังอำนาจ?

ในสังคมที่มีการกดขี่กันและกัน เราต้องเสริมสร้างพลังอำนาจให้กับผู้ถูกกดขี่ โดยทำความเข้าใจทฤษฎีอำนาจ

ทักษะการฟัง?

การฟังของฟาสามัญ มีกี่แบบ อะไรบ้าง
ฟรี

สิ่งที่รวมในคอร์ส

  • วิดีโอชุด "ฟาสามัญ" อาจจะมีแบบทดสอบเพื่อตรวจทานความเข้าใจอยู่บ้าง รวมถึง Chart ต่างๆ

ความต้องการ

  • ผู้เรียนควรมีประสบการณ์ในวงพูดคุย และสนใจในประเด็นปัญหาของคนชายขอบซึ่งโดนกดยี่จากระบบโครงสร้างของสังคมมาบ้าง เพราะในวิดีโอมีการยกตัวอย่างเรื่องปัญหาต่างๆ ในสังคม แต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรหรอก แค่อาจจะนึกภาพตามไม่ออก เรื่องนี้สามารถค้นคว้าแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ต่อไปได้

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักกิจกรรมทางสังคม และผู้ที่ทำงานขับเคลื่อนองค์กรที่สนใจกระบวนการทำงานร่วมกันกับกลุ่มคน ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม