• - ล้างข้อมูลการค้นหา -

พบทั้งหมด 22 คน

จำนงค์ หนูพันธ์ (นงค์)

เครือข่ายสลัม 4 ภาค

กรุงเทพฯ

คนไร้บ้าน

สมัย เสน่หานุกูล

เครือข่ายสลัม 4 ภาค (ภาคใต้)

สงขลา

คนไร้บ้าน

คมสันติ์ จันทร์อ่อน (เจ)

มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย

tanida2524@gmail.com
กรุงเทพฯ ขอนแก่น ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา

ชุมชนสามารถจัดการแก้ไขปัญหาตัวเอง โดยใช้การรวมกลุ่ม

คนจนเมือง

 • หนุนเสริมเตรียมชาวบ้าน เตรียมประเด็นและข้อมูลกับชาวบ้าน  ให้ข้อมูลชาวบ้าน 
 • รวมกลุ่มชาวบ้าน ทำเรื่องออมทรัพย์
 • แก้ไขเรื่องที่อยู่อาศัย

นันทชาติ หนูศรีแก้ว (เอ็น)

มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย พื้นที่เชียงใหม่

n.slumclub@gmail.com
เชียงใหม่

ส่งเสริมให้คนไร้บ้านรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหา

 • คนไร้บ้าน
 • เครือข่ายสลัม 4 ภาค
 • ส่งเสริมให้เกิการรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาสิทธิขั้นพื้นฐาน/คุณภาพชีวิต
 • รวบรวมผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการมีบัตรประชาชน/สิทธิของคนไทย
 • ทำงานส่วนกลาง เป็นกองเลขา และประสานงานต่างประเทศ ให้กับเครือข่ายสลัม 4 ภาค

จุติอร รัตนอมรเวช (เรียม)

เครือข่ายสลัม 4 ภาค

Thetreesoftlove@gmail.com
กรุงเทพฯ
 • ความมั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัยของคนจน (ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยเนื่องจากนโยบายการไล่รื้อของรัฐ)
 • ความเป็นธรรมในสังคม
 • คนจนเมือง
 • คนไร้บ้าน
 • คนที่อาศัยในชุมชนแออัด
 • ลงพื้นที่  เยี่ยมสมาชิกเครือข่าย  ศึกษาปัญหาชุมชน
 • Hotline รับเรื่องปัญหาของชุมชนที่แจ้งเข้ามา
 • ประเมินพื้นที่ มีปัญหาอะไร  ดูความเร่งด่วนของปัญหา
 • สอบถามความต้องการของชุมชน  หาทางออกร่วมกับชุมชน
 • ประชุมพูดคุยภายในเครือข่าย  วางแผนการทำงาน
 • กรณีไล่รื้อ ชาวบ้าน  ชุมชน  ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การัญ เพิ่มลาภ (ด้วง)

มูลนิธิดวงประทีป

karan5663@hotmail.com
กรุงเทพฯ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน คนจนเมือง

แกนนำชุมชนในพื้นที่

คนไร้บ้าน คนจนเมืองในเขตประเวศ เขตคลองเตย

 • ลงพื้นที่ทำงานกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสำรวจปัญหา 
 • วางแผนการทำงานขับเคลื่อนเรื่องที่อยู่อาศัยและแก้ปัญหาคนจนเมือง 
 • เชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่ายที่ขับเคลื่อนในเรื่องนี้ เช่น พีมูฟ เพื่อผลักดันนโยบาย

อภิญญา วงศ์การดี (ใจดี)

กศน. อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Bambam2860@hotmail.com
ขอนแก่น

คนไร้บ้าน

วราพร ยวงเงิน (จุก)

 • เครือข่ายสลัม 4 ภาค  (เครือข่ายสลัมพระราม 3)
 • อสม. และ จิตอาสา
รับข่าวสารทาง Line (Line ID: 080 329 8224)
สมุทรปราการ
 • อยากให้คนในสลัมมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • ตอบแทนสังคม
 • ผู้สูงอายุ
 • เด็ก เยาวชน
 • ประสานงานกับหน่วยงานและชุมชน
 • ส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน
 • ผลักดัน/ส่งเสริมให้เยาวชนร่วมงานทางสังคมกับเครือข่ายสลัม 4 ภาค
 • ลงชุมชน  สำรวจความต้องการของชุมชน
 • นำเสนอปัญหาของชุมชน กับเครือข่ายที่ทำงาน

กรรณิการ์ แซ่โค้ว (อี่)

เครือข่ายสลัม 4 ภาค  (บ้านมั่นคง)

ชุมชนเย็นอากาศ2  กรุงเทพฯ

S_aee@hotmail.com
กรุงเทพฯ

ต้องการให้ตัวเองและเพื่อนๆในชุมชนที่ถูกไล่รื้อได้บ้านมั่นคง ได้รับการปรับภูมิทัศน์

คนในชุมชนแออัด/สลัมที่ถูกไล่รื้อ

 • ลงชุมชน
 • สำรวจข้อมูล  ผู้ประสบปัญหา
 • รวมกลุ่มผู้ประสบปัญหา
 • ประสานหน่วยงาน  พอช.  เพื่อของบประมาณในการดำเนินงาน
 • จัดตั้งสหกรณ์

จิตติ เชิดชู (จิตติ)

เครือข่ายสลัม 4 ภาค (เครือข่ายฟื้นฟูฯ)

ขอนแก่น

คนไร้บ้าน

อ้อย​ สิงห์โตทอง (ผึ้ง)

เครือข่ายคนไร้บ้าน

กรุงเทพฯ

หนูเกณ อินทจันทร์ (หนูเกณ)

เครือข่ายศูนย์รวมพัฒนาชุมชน

สะดวกรับข่าวสารทาง Line (Line ID: 063 296 9111)
กรุงเทพฯ

ชาวบ้านในชุมชนแออัดและถูกไล่รื้อมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง

 • ชาวบ้านที่อาศัยในชุมชนแออัด/ถูกไล่รื้อ
 • ผู้สูงอายุ

งานในชุมชนแออัด/ไล่รื้อ

 • ลงชุมชน  พูดคุยกับชาวบ้าน  รวบรวมปัญหา
 • หาความต้องการของชาวบ้าน
 • ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานผู้สูงอายุ

 • สอน ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ให้ขายในชุมชน  
 • ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องการส่งเสริมอาชีพ
1 2