• - ล้างข้อมูลการค้นหา -

พบทั้งหมด 22 คน

หนูเกณ อินทจันทร์ (หนูเกณ)

เครือข่ายศูนย์รวมพัฒนาชุมชน

สะดวกรับข่าวสารทาง Line (Line ID: 063 296 9111)
กรุงเทพฯ

ชาวบ้านในชุมชนแออัดและถูกไล่รื้อมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง

 • ชาวบ้านที่อาศัยในชุมชนแออัด/ถูกไล่รื้อ
 • ผู้สูงอายุ

งานในชุมชนแออัด/ไล่รื้อ

 • ลงชุมชน  พูดคุยกับชาวบ้าน  รวบรวมปัญหา
 • หาความต้องการของชาวบ้าน
 • ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานผู้สูงอายุ

 • สอน ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ให้ขายในชุมชน  
 • ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องการส่งเสริมอาชีพ

คมสันติ์​ วิจิตรจันทร์ (หนุ่ย)

มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยนอกระบบ

กรุงเทพฯ

ที่อยู่อาศัย คนไร้บ้าน

คมสันติ์ จันทร์อ่อน (เจ)

มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย

tanida2524@gmail.com
กรุงเทพฯ ขอนแก่น ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา

ชุมชนสามารถจัดการแก้ไขปัญหาตัวเอง โดยใช้การรวมกลุ่ม

คนจนเมือง

 • หนุนเสริมเตรียมชาวบ้าน เตรียมประเด็นและข้อมูลกับชาวบ้าน  ให้ข้อมูลชาวบ้าน 
 • รวมกลุ่มชาวบ้าน ทำเรื่องออมทรัพย์
 • แก้ไขเรื่องที่อยู่อาศัย

วราพร ยวงเงิน (จุก)

 • เครือข่ายสลัม 4 ภาค  (เครือข่ายสลัมพระราม 3)
 • อสม. และ จิตอาสา
รับข่าวสารทาง Line (Line ID: 080 329 8224)
สมุทรปราการ
 • อยากให้คนในสลัมมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • ตอบแทนสังคม
 • ผู้สูงอายุ
 • เด็ก เยาวชน
 • ประสานงานกับหน่วยงานและชุมชน
 • ส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน
 • ผลักดัน/ส่งเสริมให้เยาวชนร่วมงานทางสังคมกับเครือข่ายสลัม 4 ภาค
 • ลงชุมชน  สำรวจความต้องการของชุมชน
 • นำเสนอปัญหาของชุมชน กับเครือข่ายที่ทำงาน

มานพ สนิท (มานพ)

เครือข่ายคนไร้บ้านภาคตะวันออก ในนาม”ศูนย์พักคนไร้บ้าน บ้านทอฝัน จังหวัดระยอง

manopsanit410@gmail.com
ระยอง

ช่วยเหลือคนเปราะบาง และคนชายขอบของสังคม ให้มีศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียม

คนไร้บ้านภาตะวันออก

ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านในภาวะวิกฤตโควิด 19 รูปแบบกิจกรรม คือ

 • ลงพื้นที่แจกสิ่งของที่จำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
 • ตั้งครัวกลางเพื่อทำอาหารมอบให้คนไร้บ้าน
 • ตรวจสุขภาพและตัดผมให้คนไร้บ้าน
 • จัดทำฐานข้อมูล
 • ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนไร้บ้าน เช่น การทำบัตรประจำตัวให้คนไร้บ้าน
 • การส่งเสริมอาชีพให้คนไรบ้าน

จำนงค์ หนูพันธ์ (นงค์)

เครือข่ายสลัม 4 ภาค

กรุงเทพฯ

คนไร้บ้าน

นิธิป คงทอง (น้อง)

เครือข่ายสลัม 4 ภาค (ภาคใต้)

nong.nitip2016@gmail.com
ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา

พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิทธิพื้นฐานคนไร้บ้าน

คนไร้บ้าน

อภิญญา วงศ์การดี (ใจดี)

กศน. อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Bambam2860@hotmail.com
ขอนแก่น

คนไร้บ้าน

วิมล ถวิลพงษ์ (มล)

เครือข่ายสลัม 4 ภาค (ผู้ประสานงาน)

Summy_mome@hotmail.com / สะดวกรับข่าวสารทาง Line (Line ID: 081 627 0188)
กรุงเทพฯ

พี่น้องคนจนเมืองมีที่อยู่อาศัย มีความมั่นคงมีที่ทำกิน

 • คนจนเมืองไม่มีที่อยู่อาศัย
 • คนไทยไร้สถานะทางทะเบียน/ตกหล่น
 • เยาวชน

ทำงาน 5 ด้านของสลัม 4 ภาค

 1. เคลื่อนไหวเรื่องที่อยู่อาศัย  ที่ดิน
 2. สาธารณูปโภค สร้างบ้าน
 3. คุณภาพชีวิต  งานอาชีพ ปลูกผัก/เจรจาผลกระทบสิทธิบัตรทอง
 4. ประสานคนจนเมือง/ราศีไสล/เขื่อนปากมูล
 5. ประสาน ผลักดันให้เยาวชนทั้งกทม.และตจว. ทำงานด้านสังคม เชื่อมกับเครือข่ายสลัม 4 ภาค

ที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง

 • ลงชุมชน  พูดคุยกับชาวบ้าน  รวบรวมปัญหา และหาความต้องการของชาวบ้าน
 • เจรจากับเจ้าของที่ดิน /ซื้อที่ดิน
 • หนุนเสริม  ให้ความรู้ชาวบ้าน เกี่ยวกับการถูกไล่รื้อ  การมีที่อยู่อาศัยต้องทำอย่างไร  การช่วยเจรจา  การมีบ้านมั่นคงมีขั้นตอนอย่างไร
 • ชวนชาวบ้านรวมกลุ่มเพื่อทำกลุ่มออมทรัพย์ เงินกู้ขอสร้างบ้าน
 • ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พอช. เรื่องเงินกู้สร้างบ้าน

คนไทยไร้สถานะ

นันทชาติ หนูศรีแก้ว (เอ็น)

มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย พื้นที่เชียงใหม่

n.slumclub@gmail.com
เชียงใหม่

ส่งเสริมให้คนไร้บ้านรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหา

 • คนไร้บ้าน
 • เครือข่ายสลัม 4 ภาค
 • ส่งเสริมให้เกิการรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาสิทธิขั้นพื้นฐาน/คุณภาพชีวิต
 • รวบรวมผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการมีบัตรประชาชน/สิทธิของคนไทย
 • ทำงานส่วนกลาง เป็นกองเลขา และประสานงานต่างประเทศ ให้กับเครือข่ายสลัม 4 ภาค

ทองเชื้อ วระชุน (เชื้อ)

เครือข่ายสลัม 4 ภาค (เครือข่ายที่ดินรถไฟ)

 • ชุมชนทางรถไฟ 9 ชุมทาง กรุงเทพฯ(บางกอกน้อย1และ2 บางกอกน้อยวงเวียน  ชุมชนตลิ่งชัน  ชุมชนสาย2ศาลาธรรมตก  บางระมาด1และ2  บางระมาดใหม่ ชุมชนหลัก6)
 • จ.ขอนแก่น
 •  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา
กรุงเทพฯ ขอนแก่น สงขลา

ชาวบ้านในชุมชนทางรถไฟมีความมั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัยและมีการรวมกลุ่ม มั่นคงในอาชีพ

ชาวบ้านในชุมชนทางรถไฟ

 • เสนอเช่าที่ดินตามมติบอร์ด
 • ลงชุมชน  ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน ที่ถูกรื้อ ย้าย ขยับบ้าน การเลือกพื้นที่ให้ใกล้แหล่งทำมาหากิน  อยู่แนวราบไม่เกิน 50  ตารางเมตร
 • ประสานงานกับหน่วยงาน พอช. การใช้งบประมาณเกี่ยวกับบ้านมั่นคง(สร้างบ้าน)
 • ส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมกลุ่ม ทำเรื่องออมทรัพย์
 • จัดระเบียบ คืนที่บางส่วนให้กับการรถไฟ
 • เตรียมอาชีพ เรื่องส่งบ้าน  ปลูกผัก  เลี้ยงปลา

นุชนารถ แท่นทอง (แหม่ม)

เครือข่ายสลัม 4 ภาค

unitedslums@hotmail.com
กรุงเทพฯ

สังคมที่ไม่มีความเหลื่อมล้ำ คนมีที่ดิน ที่อยู่อาศัยที่มั่นคง

9 เครือข่ายย่อยของสลัม 4 ภาค

ทำงาน 2 บทบาท คือ 

 1. เป็นที่ปรึกษาเครือข่ายสลัม 4 ภาค หาแนวร่วมในกานขับเคลื่อนเรื่องที่ดิน ที่อยู่อาศัย ประสานงานนักข่าว ประสานงานภาคี
 2. ลงพื้นที่ปฏิบัติการในชุมชน คลุกคลีกับชาวบ้าน ขยายเครือข่าย  จัดตั้งชุมชน 19 ชุมชน เพื่อเป็นองค์กรชาวบ้านเพื่อเชื่อมโยงและร่วมเป็นแนวร่วมกับขบวนใหญ่ (เครือข่ายสลัม 4 ภาค)
1 2