• - ล้างข้อมูลการค้นหา -

พบทั้งหมด 25 คน

ชนาสิน ผิวพรรณ (เอ๋)

บ้านทอฝัน

itcity0761313@gmail.com
ระยอง

คนไร้บ้าน

อาสมัครสาธารณสุขประจำบ้าน(อสม.ต าบลชากพง), ศูนย์ประสานงานคนไร้บ้านจังหวัดระยอง

จิตติ เชิดชู (จิตติ)

เครือข่ายสลัม 4 ภาค (เครือข่ายฟื้นฟูฯ)

ขอนแก่น

คนไร้บ้าน

หนูเกณ อินทจันทร์ (หนูเกณ)

เครือข่ายศูนย์รวมพัฒนาชุมชน

สะดวกรับข่าวสารทาง Line (Line ID: 063 296 9111)
กรุงเทพฯ

ชาวบ้านในชุมชนแออัดและถูกไล่รื้อมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง

 • ชาวบ้านที่อาศัยในชุมชนแออัด/ถูกไล่รื้อ
 • ผู้สูงอายุ

งานในชุมชนแออัด/ไล่รื้อ

 • ลงชุมชน  พูดคุยกับชาวบ้าน  รวบรวมปัญหา
 • หาความต้องการของชาวบ้าน
 • ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานผู้สูงอายุ

 • สอน ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ให้ขายในชุมชน  
 • ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องการส่งเสริมอาชีพ

นุชนารถ แท่นทอง (แหม่ม)

เครือข่ายสลัม 4 ภาค

unitedslums@hotmail.com
กรุงเทพฯ

สังคมที่ไม่มีความเหลื่อมล้ำ คนมีที่ดิน ที่อยู่อาศัยที่มั่นคง

9 เครือข่ายย่อยของสลัม 4 ภาค

ทำงาน 2 บทบาท คือ 

 1. เป็นที่ปรึกษาเครือข่ายสลัม 4 ภาค หาแนวร่วมในกานขับเคลื่อนเรื่องที่ดิน ที่อยู่อาศัย ประสานงานนักข่าว ประสานงานภาคี
 2. ลงพื้นที่ปฏิบัติการในชุมชน คลุกคลีกับชาวบ้าน ขยายเครือข่าย  จัดตั้งชุมชน 19 ชุมชน เพื่อเป็นองค์กรชาวบ้านเพื่อเชื่อมโยงและร่วมเป็นแนวร่วมกับขบวนใหญ่ (เครือข่ายสลัม 4 ภาค)

วราพร ยวงเงิน (จุก)

 • เครือข่ายสลัม 4 ภาค  (เครือข่ายสลัมพระราม 3)
 • อสม. และ จิตอาสา
รับข่าวสารทาง Line (Line ID: 080 329 8224)
สมุทรปราการ
 • อยากให้คนในสลัมมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • ตอบแทนสังคม
 • ผู้สูงอายุ
 • เด็ก เยาวชน
 • ประสานงานกับหน่วยงานและชุมชน
 • ส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน
 • ผลักดัน/ส่งเสริมให้เยาวชนร่วมงานทางสังคมกับเครือข่ายสลัม 4 ภาค
 • ลงชุมชน  สำรวจความต้องการของชุมชน
 • นำเสนอปัญหาของชุมชน กับเครือข่ายที่ทำงาน

ทองเชื้อ วระชุน (เชื้อ)

เครือข่ายสลัม 4 ภาค (เครือข่ายที่ดินรถไฟ)

 • ชุมชนทางรถไฟ 9 ชุมทาง กรุงเทพฯ(บางกอกน้อย1และ2 บางกอกน้อยวงเวียน  ชุมชนตลิ่งชัน  ชุมชนสาย2ศาลาธรรมตก  บางระมาด1และ2  บางระมาดใหม่ ชุมชนหลัก6)
 • จ.ขอนแก่น
 •  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา
กรุงเทพฯ ขอนแก่น สงขลา

ชาวบ้านในชุมชนทางรถไฟมีความมั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัยและมีการรวมกลุ่ม มั่นคงในอาชีพ

ชาวบ้านในชุมชนทางรถไฟ

 • เสนอเช่าที่ดินตามมติบอร์ด
 • ลงชุมชน  ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน ที่ถูกรื้อ ย้าย ขยับบ้าน การเลือกพื้นที่ให้ใกล้แหล่งทำมาหากิน  อยู่แนวราบไม่เกิน 50  ตารางเมตร
 • ประสานงานกับหน่วยงาน พอช. การใช้งบประมาณเกี่ยวกับบ้านมั่นคง(สร้างบ้าน)
 • ส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมกลุ่ม ทำเรื่องออมทรัพย์
 • จัดระเบียบ คืนที่บางส่วนให้กับการรถไฟ
 • เตรียมอาชีพ เรื่องส่งบ้าน  ปลูกผัก  เลี้ยงปลา

นิธิป คงทอง (น้อง)

เครือข่ายสลัม 4 ภาค (ภาคใต้)

nong.nitip2016@gmail.com
ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา

พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิทธิพื้นฐานคนไร้บ้าน

คนไร้บ้าน

อภิญญา วงศ์การดี (ใจดี)

กศน. อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Bambam2860@hotmail.com
ขอนแก่น

คนไร้บ้าน

จำนงค์ หนูพันธ์ (นงค์)

เครือข่ายสลัม 4 ภาค

กรุงเทพฯ

คนไร้บ้าน

อ้อย​ สิงห์โตทอง (ผึ้ง)

เครือข่ายคนไร้บ้าน

กรุงเทพฯ

กรรณิการ์ แซ่โค้ว (อี่)

เครือข่ายสลัม 4 ภาค  (บ้านมั่นคง)

ชุมชนเย็นอากาศ2  กรุงเทพฯ

S_aee@hotmail.com
กรุงเทพฯ

ต้องการให้ตัวเองและเพื่อนๆในชุมชนที่ถูกไล่รื้อได้บ้านมั่นคง ได้รับการปรับภูมิทัศน์

คนในชุมชนแออัด/สลัมที่ถูกไล่รื้อ

 • ลงชุมชน
 • สำรวจข้อมูล  ผู้ประสบปัญหา
 • รวมกลุ่มผู้ประสบปัญหา
 • ประสานหน่วยงาน  พอช.  เพื่อของบประมาณในการดำเนินงาน
 • จัดตั้งสหกรณ์

คมสันติ์​ วิจิตรจันทร์ (หนุ่ย)

มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยนอกระบบ

กรุงเทพฯ

ที่อยู่อาศัย คนไร้บ้าน

1 2 3