ฟาสามัญ ep.3 – จากทฤษฎีสนทนาสู่พื้นที่ปลอดภัย

มาพบกับแนวคิดการสนทนาและการสร้างพื้นที่ปลอดภัย แนวคิดและเครื่องมือสำคัญของฟาสามัญ

พื้นที่ปลอดภัย มิใช่พื้นที่ที่เราจะมาพะเน้าพะนอชื่นชมอวยพรยินดีอบอุ่นและบอกว่าเป็นพื้นที่ของความรักความปรารถนาดีต่อกัน

แต่พื้นที่ปลอดภัยในความหมายฟาสามัญ คือพื้นที่ที่ปลดปล่อยเราออกจากอิทธิพลของแนวคิดต่อต้านการสนทนา เป็นพื้นที่ที่แนวคิดการสนทนาได้ทำงานอย่างเต็มที่

พื้นที่ปลอดภัยจะเต็มไปด้วยความขัดแย้ง และคนที่พร้อมจะขัดแย้งกันตลอดเวลา เพื่อแสวงหาข้อตกลงร่วมกัน สร้างพลังไปข้างหน้าด้วยกัน เราจะทะเลาะกันได้สนุกขึ้นในพื้นที่นี้

การสร้างพื้นที่ปลอดภัยจะนำไปสู่การสนทนาที่เอื้อให้เกิดการท้าทายความสัมพันธ์ทางอำนาจ และนำไปสู่การจัดสรรความสัมพันธ์ทางอำนาจใหม่ อันเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของฟาสามัญ