หลักสูตรนักจัดระบบชุมชน

หลักสูตรนักจัดระบบชุมชน

ขับเคลื่อนชุมชน เชื่อมั่นในพลังของประชาชนคนธรรมดา

นักจัดระบบชุมชมมีบทบาทในการทำงานระดับพื้นที่หรือชุมชน มีฐานคิดที่เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงจากฐานราก มีความรู้และทักษะในการสนับสนุน เสริมศักยภาพให้เกิดการรวมกลุ่ม จัดตั้งกลุ่มในชุมชน จัดตั้งองค์กรชาวบ้าน (people’s organization)  เพื่อสร้างอำนาจของชุมชนในการแก้ปัญหาของตัวเอง

เป้าหมายของหลักสูตร

เสริมสร้างศักยภาพให้แก่คนทำงานสังคมให้มีฐานคิด ความรู้ และทักษะในการทำงานจัดระบบชุมชน (Community Organizing)  การสร้างองค์กรประชาชนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีพื้นฐานความเชื่อว่าสังคมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยศักยภาพของคน สร้างมีส่วนร่วมในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

เนื้อหาหลัก

Core module

ฐานคิดสำหรับคนทำงานเพื่อความเป็นธรรมกับคนชายขอบ

นิยามอัตลักษณ์ชายขอบ วิธีการฟื้นฟูอำนาจภายใน กรอบวิเคราะห์เรื่องอำนาจ ทำความเข้าใจเรื่องความไม่เป็นธรรมที่ทับซ้อนกันจากเรื่องเพศ เพศวิถี ชนชั้น ชาติพันธุ์

หลักการสำคัญของการจัดระบบชุมชน

โครงสร้างสังคม ความเหลื่อมล้ำ และความไม่เป็นธรรมในสังคม ขั้นตอนการสร้างองค์กรประชาชนอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการผสมกลมกลืนชุมชน และการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน

ขั้นตอนการสร้างองค์กรประชาชนอย่างเป็นระบบ

การค้นหาปัญหาร่วม (ขั้นที่ 3) การรวมคน อำนาจและพลัง ความแตกต่างระหว่างการสร้างแรงจูงใจและการปลุกระดม การวิจัยชุมชนแบบมีส่วนร่วม

การประชุม

ทักษะการอำนวยการประชุม การตั้งคำถาม การสะท้อน การจับประเด็นการพูดคุย ระดมความคิด

หลักการปฏิบัติการสันติวิธี สำหรับนำมาใช้ในการปฏิบัติการ

นิยามของความรุนแรง หลักการสำคัญของสันติวิธี เครื่องมือปฏิบัติการสันติวิธี บทบาทสมมติ

การสร้างเครือข่าย

การจัดตั้งองค์กรประชาชน และการสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมร่วมกัน

2558

เริ่มดำเนินการ

ผู้ผ่านการเข้าร่วม

31 คน

จัดกิจกรรมไปแล้ว

19 ครั้ง

WHAT THEY SAY…

What are our clients are saying about us?

caret-down caret-up caret-left caret-right
JAMES SMITH

Et suas dissentiet accommodare mea, utamur disputando id nec. Ne diam dolore posidonium est, pri te errem accusamus appellantur. Dolore ignota integre mel cu, facer melius euismod no eam.

JANE ADAMS

Et suas dissentiet accommodare mea, utamur disputando id nec. Ne diam dolore posidonium est, pri te errem accusamus appellantur. Dolore ignota integre mel cu, facer melius euismod no eam.

MICHAEL CLAY

Et suas dissentiet accommodare mea, utamur disputando id nec. Ne diam dolore posidonium est, pri te errem accusamus appellantur. Dolore ignota integre mel cu, facer melius euismod no eam.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 30-45ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการทำงานสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพของประชากรกลุ่มเฉพาะหรือประชากรกลุ่มที่มีความเหลื่อมล้ำของคุณภาพชีวิต
 • เชื่อมั่นศักยภาพของมนุษย์และพลังของประชาชนคนธรรมดา ในการทำงานร่วมกันเป็น เครือข่ายและขบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 • มีความสนใจและต้องการยกระดับการทำงาน เฉพาะพื้นที่ เฉพาะประเด็น หรือเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ไปสู่การขับเคลื่อนงานเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ
 • เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตรได้เต็มเวลา และรับผิดชอบกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ด้วยตนเองได้เต็มที่
 • มีความสนใจและต้องเสนอโครงการปฏิบัติการ (Special project) ที่เป็นโครงการเกี่ยวกับความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพประชากรกลุ่มเฉพาะหรือประชากรกลุ่มที่มีความเหลื่อมล้ำของคุณภาพชีวิต
 • มีบุคคลอ้างอิงซึ่งเป็นที่ยอมรับในชุมชนหรือสังคม หรือมีการรับรองจากหัวหน้างานกรณีสังกัดองค์กรอย่างน้อย 1 คน

คณะอำนวยการเรียนรู้

 1. นายจำนงค์  จิตรนิรัตน์
  ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
 2. น.ส.ศรินพร พุ่มมณี
  กลุ่มปั้นเมือง
 3. น.ส.นพพรรณ พรหมศรี
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
 4. นายกิตติชัย งามชัยพิสิษฐ์
  สถาบันต้นกล้า
 5. ผู้มีประสบการณ์และผู้ทรงคุณวุฒิในการดำเนินงานสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสุขภาพ
Invalid widget class LSOW_Piechart_Widget. Please make sure the widget has been activated in SiteOrigin Widgets.