หลักสูตรนักยุทธศาสตร์

หลักสูตรนักยุทธศาสตร์รุ่นใหม่

สานเสริมพลังขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและสุขภาพ

แผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ (นธส.) จัดหลักสูตรนักยุทธศาสตร์รุ่นใหม่:สานเสริมพลังขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและสุขภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานเชิงรุกระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ของสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายของสำนัก 9 และบุคคลภายนอก ทั้งแกนนำประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำทางสังคม คนทำงานภาครัฐ เอกชน และโดยเฉพาะประชาสังคม ให้สามารถเข้าร่วม-หนุนเสริมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม เพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมสู่ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพประชากรกลุ่มเฉพาะได้อย่างมีพลัง

เป้าหมายของหลักสูตร

เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ สามารถดำเนินงาน, ส่งเสริมและ/หรือการอำนวยกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายและ/หรือปฏิบัติการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสุขภาพประชากรกลุ่มเฉพาะ

เนื้อหาหลัก

Core module

2559

เริ่มดำเนินการ

ผู้ผ่านการเข้าร่วม

14 คน

จัดกิจกรรมไปแล้ว

7 ครั้ง

WHAT THEY SAY...

What are our clients are saying about us?

caret-down caret-up caret-left caret-right
JAMES SMITH

Et suas dissentiet accommodare mea, utamur disputando id nec. Ne diam dolore posidonium est, pri te errem accusamus appellantur. Dolore ignota integre mel cu, facer melius euismod no eam.

JANE ADAMS

Et suas dissentiet accommodare mea, utamur disputando id nec. Ne diam dolore posidonium est, pri te errem accusamus appellantur. Dolore ignota integre mel cu, facer melius euismod no eam.

MICHAEL CLAY

Et suas dissentiet accommodare mea, utamur disputando id nec. Ne diam dolore posidonium est, pri te errem accusamus appellantur. Dolore ignota integre mel cu, facer melius euismod no eam.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 30-45ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการทำงานสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพของประชากรกลุ่มเฉพาะหรือประชากรกลุ่มที่มีความเหลื่อมล้ำของคุณภาพชีวิต
 • เชื่อมั่นศักยภาพของมนุษย์และพลังของประชาชนคนธรรมดา ในการทำงานร่วมกันเป็น เครือข่ายและขบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 • มีความสนใจและต้องการยกระดับการทำงาน เฉพาะพื้นที่ เฉพาะประเด็น หรือเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ไปสู่การขับเคลื่อนงานเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ
 • เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตรได้เต็มเวลา และรับผิดชอบกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ด้วยตนเองได้เต็มที่
 • มีความสนใจและต้องเสนอโครงการปฏิบัติการ (Special project) ที่เป็นโครงการเกี่ยวกับความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพประชากรกลุ่มเฉพาะหรือประชากรกลุ่มที่มีความเหลื่อมล้ำของคุณภาพชีวิต
 • มีบุคคลอ้างอิงซึ่งเป็นที่ยอมรับในชุมชนหรือสังคม หรือมีการรับรองจากหัวหน้างานกรณีสังกัดองค์กรอย่างน้อย 1 คน

คณะอำนวยการเรียนรู้

 1. นายจำนงค์  จิตรนิรัตน์
  ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
 2. น.ส.ศรินพร พุ่มมณี
  กลุ่มปั้นเมือง
 3. น.ส.นพพรรณ พรหมศรี
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
 4. นายกิตติชัย งามชัยพิสิษฐ์
  สถาบันต้นกล้า
 5. ผู้มีประสบการณ์และผู้ทรงคุณวุฒิในการดำเนินงานสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสุขภาพ