เรียนด้วยกัน

หลักสูตรการเรียนรู้ของเรา

หลักสูตรนักขับเคลื่อนสังคม

หลักสูตรนักจัดระบบชุมชน

หลักสูตรนักยุทธศาสตร์

ผู้หยั่งราก

บทความ กรณีศึกษาการเคลื่อนไหวทางสังคมกลุ่มต่างๆ , บทความที่น่าสนใจ, เรื่องเล่าภาคประชาชน

ความเคลื่อนไหว

แนะนำหนังสือ

เสริมสร้างสานสรรค์

ฝันให้ไกลไปด้วยกัน

ปลาใหญ่กินปลาเล็ก

Action!

เคลื่อนโลกไปด้วยกัน

ติดต่อเรา

logo_nts
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำและกลไกเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนปฏิบัติการสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะ
สมาคมนักขับเคลื่อนสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะ (นธส.)

25/725 ซอยแจ้งวัฒนะ 26 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

สนับสนุนโดย
สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)