เราเท่ากัน

Slide One
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

บ่มเพาะการนําจากฐานราก

บ่มเพาะการนํา
จากฐานราก

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทำงานเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความเป็นธรรม

Slide One
หลักสูตร
หลักสูตร 
นักขับเคลื่อนสังคม
นักจัดระบบชุมชน
นักยุทธศาสตร์รุ่นใหม่
นักขับเคลื่อนสังคม

เราทุกคนมีส่วนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม แค่ความเปลี่ยนแปลงที่มีทิศทางนั้นต้องใช้นักขับเคลื่อนที่มีความเข้าใจสังคมในหลายมิติ เพื่อมุ่งไปสู่สังคมที่ทุกคนเท่าเทียมกันทุกมิติ

นักจัดระบบชุมชน

เสริมสร้างศักยภาพให้มีฐานคิด ความรู้ และทักษะในการทำงานจัดระบบชุมชน (Community Organizing) การสร้างองค์กรประชาชนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ สร้างมีส่วนร่วมในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

นักยุทธศาสตร์รุ่นใหม่

การขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ ดำเนินงาน ส่งเสริมและ/หรือการอำนวยกระบวนการขับเคลื่อนนโยบาย สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสุขภาพประชากรกลุ่มเฉพาะ

Slide
PlayPlay
Slide
PlayPlay
previous arrow
next arrow

เกี่ยวกับเรา

สมาคมนักขับเคลื่อนสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะ (นธส.)

Social activist for Health Justice Association

สมาคม นธส. หรือ สมาคมนักขับเคลื่อนสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะ ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 จากการรวมตัวกันของผู้เข้าร่วมหลักสูตรนักขับเคลื่อนสังคม หลักสูตรนักจัดระบบชุมชน และหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ ชึ่งจัดโดยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ (นธส.) มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายและการทำงานขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยยีดหลักการสันติวิธี และการทำงานแบบใช้อำนาจร่วม (Power sharing)

คอร์สออนไลน์ “ฟาสามัญ”

บทความที่น่าสนใจ

#โควิด-19: ความเหลื่อมล้ำกัดกร่อนกินใจ

ซาเราะห์ เกิดที่บ้านอ่าวใหญ่ จังหวัดเกาะสอง ประเทศเมียนมาร์ หมู่บ้านชายฝั่งแถบนั้นล้วนแต่เป็นหมู่บ้านคนเชื้อสายไทยมุสลิม และบางหมู่บ้านก็เป็นมลายู พูดภาษายาวีสำเนียงลังกาวี

อนันทชัย วงศ์พยัคฆ์

7 เมษายน 2563

#ผีพระ : การตกหล่นจากสารบบ ทะเบียนและหน้าประวัติศาสตร์

เมื่อเราอยู่กับความรู้สึกเฉพาะหน้าก็จะสัมผัสความงดงามของสีสันและอารมณ์ของปัจจุบันขณะ แต่เมื่อเพ่งลึกลงไปใต้ผืนน้ำ ทะลุชั้นเมฆ ข้ามโขดเขาสู่วันเวลาเก่าๆ อารมณ์หม่นเทาก็เข้าโถมทับความรู้สึก เมื่อผมระลึกนึกถึงเรื่องราวของผู้คนที่ได้เข้าไปรับรู้

อนันทชัย วงศ์พยัคฆ์

26 มีนาคม 2563

ตะวันลับฟ้าที่เกาะกระทะ

ใต้เกาะหม้อลงไปสักครึ่งไมล์คือ ‘เกาะหม้อน้อย’ คนมอแกนเรียกว่า “เกาะกระทะ” ลักษณะคล้ายกระทะคว่ำอยู่กลางทะเล ทั้งสองเกาะเป็นเกาะขนาดเล็กเหมือนเนินดินสูงที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมา ริมน้ำเป็นผาหิน ถัดขึ้นไปเป็นดินเหนียวปนดินลูกรัง มีไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมร่มครึ้ม ก็ไม่รู้ว่าทำไมคนไทยถึงเรียกว่า “เกาะหม้อ?”

อนันทชัย วงศ์พยัคฆ์

23 มกราคม 2563

การเดินทางของเพลงฝ่ายก้าวหน้า: “ไทยร็อกม็อบ” ปฏิบัติการเคลื่อนไหวของนักดนตรี

เบื้องหลังบทเพลงเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของคนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งในนาม triple H music ที่พยายามนิยามเพลงเพื่อชีวิตขึ้นใหม่คู่ขนานไปกับการสร้างวัฒนธรรมเพลงที่สื่อสารเรื่องความเท่าเทียมเป็นธรรม

พัชรี อังกูรทัศนียรัตน์

7 ธันวาคม 2562