ครั้งที่ 6 : การลงพื้นที่ศึกษาดูงานจัดระบบชุมชน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ (รุ่นที่ 1)

« ของ 4 »