14

วง AMATA เล่นในงาน MAD: Metal Aganist Dictatorship ที่ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา เมื่อ 26 ม.ค. 2562