เคลื่อน(โลก)ไปด้วยกัน.. เรื่องเล่าจากห้องเรียนนักขับเคลื่อนสังคม

สำหรับผู้สนใจหนังสือเล่มนี้ แผนงาน นธส. ได้ตั้งราคาบริจาคของหนังสือไว้เล่มละ 150 บาทครับ + ค่าส่ง 50 บาท สนใจสามารถโอนเงินบริจาคมาได้ที่ หมายเลขบัญชี 408- 812525- 0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมนักขับเคลื่อนสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรม เมื่อทำการโอนแล้วส่งหลักฐานการโอนมาที่ ID LINE :0882691942 พร้อมแจ้งที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ทางทีมงานจะดำเนินการจัดส่งหนังสือไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งมา

ออกแบบและเรียบเรียงเนื้อหา:
ธัญญาภรณ์ สุรภักดี

ออกแบบปกและรูปเล่ม:
อารยา แสงเทียน

ที่ปรึกษา:
ศิรวัฒน์ แดงซอน, ชีวิน อริยะสุนทร

พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม 2560

โดย แผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ (นธส.)

สนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

พื้นที่เล็กๆ หรือหลายคนเรียกพื้นที่นี้ว่า “ห้องเรียนนักขับเคลื่อนฯ”

ห้องเรียนแห่งนี้…เป็นห้องเรียนธรรมดาสำหรับคนธรรมดา

เป็นห้องเรียนที่ไม่ไม่เน้นการสอน การบรรยายแต่เน้นการแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างการเรียนรู้

หนังสือเล่มนี้จะช่วยบอกเล่าเรื่องราวร้อยพัน ที่เกิดขึ้นใน “ห้องเรียน”

เป็นเรื่องเล่าของคนทำงานเพื่อผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมทางสังคมกลุ่มต่างๆ

เป็นพื้นที่เติมไฟ และแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆเพื่อใช้ในการการทำงานได้อย่างมีพลัง

พวกเขาคุยอะไรกันบ้างในพื้นที่แห่งนี้…ไปฟังกัน