ท้องฟ้าก้อนเมฆ (กระบวนการทำงานของจิตใจมนุษย์)
และผลกระทบต่อสุขภาวะ 5 ด้าน

มนุษย์เกิดมาพร้อมจิตใจที่เปรียบได้กับ“ฟ้าใสไร้ก้อนเมฆ” ที่ให้ความรู้สึกสวยงาม กว้างใหญ่ไพศาล สงบเย็น ว่างเปล่า มีพลัง ปลอดโปร่งโล่ง เบาสบาย สว่างจ้า ไม่มีอะไรบดบัง มีอิสรภาพ ฯลฯ  แต่บางเวลาจะมีก้อนเมฆเคลื่อนผ่านเข้ามา ทั้งความทรงจำในอดีตที่เกิดขึ้นและอนาคตที่ยังมาไม่ถึง