ฟาสามัญ ep.2 – วงจรการศึกษาของประชาชน

ฟาสามัญ ตอนที่ 2 พบกับวงจรการเรียนรู้ของประชาชน (Popular education) ทฤษฎีการศึกษาที่ไม่เพียงมุ่งการเรียนรู้เพื่อเติบโตในระดับบุคคล แต่มุ่งไปที่สังคมเป็นธรรมที่เอื้อต่อความเป็นมนุษย์

ผนวกเอาการเรียนรู้เข้ากับการท้าทายความสัมพันธ์ทางอำนาจ ให้กลายเป็นการศึกษาเพื่อสังคมเท่าเทียมเป็นธรรม

ฟาสามัญจะทวงคืนการศึกษากลับมาเป็นของประชาชน ผ่านการเคลื่อนกระบวนการตามวงจรการเรียนรู้ที่เสริมสร้างพลังอำนาจ การรวมกลุ่ม และปฏิบัติการสร้างสังคมที่ดี