ฟาสามัญ ep.6 – การตั้งคำถามเพื่อสร้างวัฒนธรรมการสนทนา

การตั้งคำถามที่ดีจะช่วยให้วงเคลื่อนไปข้างหน้า

ในวัฒนธรรมเงียบ การตั้งคำถามของเราจะตกอยู่ในเครื่องมือของแนวคิดการต่อต้านการสนทนาคือตั้งคำถามเพื่อเอาชนะ แบ่งแยก ครอบงำ และรุกรานทางวัฒนธรรม

แต่ฟาสามัญจะใช้คำถามเพื่อช่วยขับเคลื่อนวงสนทนาให้แบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ได้ร่วมมือ เป็นหนึ่งเดียว จัดตั้ง และสร้างวัฒนธรรมร่วมกัน

เราจะมาพบกับหลักการตั้งคำถามปลายเปิดและปลายปิด อันเป็นพื้นฐานสำคัญ แล้วมาทำความรู้จักกับการตั้งคำถามที่เก็บเกี่ยว เจาะลึก และต่อเนื่อง เพื่อสร้างบทสนทนาที่ลึกขึ้น จนไปถึงการสร้างโครงคำถามเพื่อเคลื่อนวงสู่เป้าหมายในที่สุด