ฟาสามัญ ep.5 – การฟัง 3 ระดับฉบับฟาสามัญ

พบกับแนวคิดการฟัง 3 ระดับฉบับฟาสามัญ

ฟาสามัญมองการฟังเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการเสริมสร้างพลังอำนาจ

เราอาจจะเคยเรียนรู้การฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังด้วยหัวใจ ฟังอย่างใส่ใจ หรืออื่นใด เพื่อการเยียวยา ดูแลความสัมพันธ์ มาบ้างแล้ว

ในการเคลื่อนวงเพื่อท้าทายความสัมพันธ์ทางอำนาจที่ไม่เท่าเทียม ฟาสามัญจะชวนผู้คนฟังเพื่อตนเอง ฟังเพื่อผู้อื่น และฟังเพื่อกลุ่ม

เราจะมาแยกแยะประโยชน์ของการฟังแต่ละระดับ เพื่อให้สามารถใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันในระหว่างการขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน