3 มุมมอง 5 วิธีการของฟาในงานชุมชน

การทำงานชุมชนนั้นอยู่นอกห้อง มีผู้เข้าร่วมหลากหลายและส่วนใหญ่ไม่ได้สมัครใจที่จะเข้าร่วม แล้วเราจะใช้ทักษะฟาอย่างไร เมื่อเราต้องทำงานนอกห้อง ในคลิปนี้ เราจะชวนกันมาพิจารณามุมมองและเครื่องมือของเราต่อบทบาทฟาที่ต้องทำงานนอกห้อง

เทคนิคสร้างการมีส่วนร่วม

บางคนอาจเคยเข้าการประชุมที่เป็นเพียงฟังคำชี้แจง มีมติมาแล้ว ผู้มีอำนาจสั่งมา ใช้ภาษาทางการ มีคำศัพท์ยากๆ แปลกๆ
ผู้เข้าร่วมที่รู้สึกตนเองมีอำนาจน้อย มักรู้สึกว่าตนเองไม่เหมาะสมกับการประชุม ไม่เหมาะสมที่จะเข้าประชุม ออกความเห็น หรือร่วมตัดสินใจ จึงไม่อยากมาเข้าประชุม ไม่กล้าแสดงความเห็น ไม่กล้าตัดสินใจ ไม่กล้ารับผิดชอบ

เมื่อมีคนพูดมากในวง

ในการประชุม สัมมนา อบรม ต่าง ๆ เรามักจะต้องพบกับผู้เข้าร่วมที่มีความหลากหลายต่าง ๆ กันไป หลายคนทำให้การพบกันเป็นเรื่องน่าประทับใจ ในขณะที่บางคนกลับทำให้การพบกันครั้งนั้นน่าเบื่อหรือพังทลายลง ในฐานะฟาฯ ที่มีหน้าที่ทำให้กลุ่มไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้น เราจะรับมือกับผู้เข้าร่วมที่ทำให้กลุ่มไปข้างหน้าได้ยากอย่างไร?