เทคนิคสร้างการมีส่วนร่วม

บางคนอาจเคยเข้าการประชุมที่เป็นเพียงฟังคำชี้แจง มีมติมาแล้ว ผู้มีอำนาจสั่งมา ใช้ภาษาทางการ มีคำศัพท์ยากๆ แปลกๆ
ผู้เข้าร่วมที่รู้สึกตนเองมีอำนาจน้อย มักรู้สึกว่าตนเองไม่เหมาะสมกับการประชุม ไม่เหมาะสมที่จะเข้าประชุม ออกความเห็น หรือร่วมตัดสินใจ จึงไม่อยากมาเข้าประชุม ไม่กล้าแสดงความเห็น ไม่กล้าตัดสินใจ ไม่กล้ารับผิดชอบ

เราสามารถสร้างการประชุมที่ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของได้ รู้สึกว่าตนเองเป็นประโยชน์ และได้ประโยชน์จากการประชุม

เมื่อมีคนพูดมากในวง

ในการประชุม สัมมนา อบรม ต่าง ๆ เรามักจะต้องพบกับผู้เข้าร่วมที่มีความหลากหลายต่าง ๆ กันไป หลายคนทำให้การพบกันเป็นเรื่องน่าประทับใจ ในขณะที่บางคนกลับทำให้การพบกันครั้งนั้นน่าเบื่อหรือพังทลายลง ในฐานะฟาฯ ที่มีหน้าที่ทำให้กลุ่มไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้น เราจะรับมือกับผู้เข้าร่วมที่ทำให้กลุ่มไปข้างหน้าได้ยากอย่างไร?