ครั้งที่ 6 : การลงพื้นที่ศึกษาดูงานจัดระบบชุมชน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

คณะอำนวยการหลักสูตร นักเรียน หลักสูตรนักจัดระบบชุมชนฯ รุ่น 1 แผนงานนธส. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานจัดระบบชุมชน  อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เรียนรู้กระบวนการทำงานชุมชนอย่างครบวงจร จากวิทยากร คุณสนั่น ชูสกุล และแกนนำชาวบ้าน “สมาคมคนทาม” ทั้งประเด็นเร่งด่วน (ร้อน) และไม่เร่งด่วน (เย็น) อาทิ
… การรวมกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน กว่า 2,000 ครอบครัว
… การต่อสู้เรียกร้องสิทธิ และการประสานความร่วมมือกับภาครัฐ และนักวิชาการในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
… การพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการชุมชน เกษตรอินทรีย์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ในรูปแบบป่าทามชุมชน
… ฯลฯ

พร้อมลงพื้นที่จริงดูผลกระทบเรื่องการขุดลอกแม่น้ำมูล ล่องทามดูความสมบูรณ์ของบุ่งทามในธรรมชาติ เวทีวัฒนธรรมชุมชน ฯลฯ สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน…

วันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเครือข่ายทามมูล อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

« ของ 4 »