ครั้งที่ 1 ปฐมบท.. นักจัดระบบชุมชน รุ่น 2

แผนงาน นธส. จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศหลักสูตรนักจัดระบบชุมชน รุ่นที่ 2” เมื่อวันที่ 14 – 15 ก.ค.59 ณ ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ราชเทวี กรุงเทพฯ .. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ เข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของนักจัดระบบชุมชนและงานจัดระบบชุมชนในสถานการณ์ปัจจุบัน .. เข้าใจเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ .. พร้อมเห็นตัวอย่างรูปธรรมของการจัดระบบชุมชน ผ่านการลงพื้นที่ชุมชนจริง .. รวมทั้งทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมหลักสูตร

« ของ 2 »