ครั้งที่ 3 | ยุทธศาสตร์และเครื่องมือการขับเคลื่อนขบวนการทางสังคม

หลังจาก 2 เวทีที่ผ่านมาเราได้จัดกิจกรรมที่ สำนักกลางนักเรียนคริสเตรียน หรือ สนค. ทำให้ผู้เข้าร่วมหลายๆคนอยากเปลี่ยนบรรยากาศในการอบรมบ้าง ซึ่งในครั้งที่ 3 นี้ เราได้มีการเปลี่ยนสถานที่ในการอบรมเป็นที่ โรงแรม พักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล นนทบุรี โดยจัดขึ้นในวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 หัวข้อในการอบรมในครั้งนี้คือ ยุทธศาสตร์และเครื่องมือการขับเคลื่อนขบวนการทางสังคม เป็นการศึกษารูปแบบขบวนการเคลื่อนไหวในต่างประเทศ โดยมีวิทยากร คนรุ่มใหม่ที่ได้ทำการศึกษา แนวคิด รูปแบบงานเคลื่อนไหวในต่างประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งได้สาร้างความถูกอกถูกใจกับประเด็นเนื้อหาที่วิทยากรนำมาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ทำให้บรรยากาศในการอบรมในครั้งนี้เอง ต่างจาก 2 ครั้งที่ผ่านมา โดยใน 2 ครั้งแรกจะพูดถึง เครื่องมือ แนวคิด กรอบคิด การทำงานแบบยุทธศาสตร์ แต่ในครั้งนี้ได้มีการพูดถึงขบวนการเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมในต่างประเทศ ตลอดจนการชวนกันฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมผ่านประเด็นงานของแต่ละเครือข่ายที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ มีการนำเอาแผนงานของแต่ละเครือข่ายที่กำลังขับเคลื่อนอยู่มาร้อยเรียงให้เกิดแผนการทำงานร่วมกัน เห็นเป้าหมายเดียวกันในการเชื่อมโยงการทำงานกัน ในครั้งนี้เองเราไม่ได้มีการจัดกิจกรรมในช่วงกลางคืน แต่กลับเกิดวงธรรมชาติที่สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์กัน จากผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งเป็นบรรยากาศที่น่าสนใจและเกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ทำให้หลายๆคนสนิทกันมากขึ้น สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ทั้งในตัวกระบวนการและนอกกระบวนการ

สิ่งที่เกิดขึ้นจากผู้เรียนในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสามารถเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในประเด็นงานหรือแผนงานขององค์กรได้ จะเห็นได้จาก การร่วมกันสร้าง ระย้า ที่เห็นการเชื่องร้อยเครือข่าย ประเด็นงานที่มีเป้าหมายร่วมกัน ทำให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม ตลอดจน การอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้เห็น ชุดประสบการณ์ บทเรียนการขับเคลื่อนงานในรูปแบบต่างๆ ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสากล เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุดประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม ได้บทเรียนการทำงาน ทั้งความสำเร็จ และ ความล้มเหลว เพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กรของผู้เข้าร่วมเอง และสุดท้ายได้มีโอกาส วิเคราะห์สถานการณ์สังคมไทยปัจจุบัน เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานของแต่ละประเด็นเครือข่ายการทำงาน

« ของ 2 »