ทำไมถึงสนใจรัฐสวัสดิการ?

ขอย้อนกลับไปถามว่า “รัฐสวัสดิการ” จะเป็นกลไก/เครื่องมือที่ “อาจจะ” แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

ทุกวันนี้มีคนชั้นกลางจำนวนมากมายที่ยอมทำงานที่ไม่ได้รักหรือชอบ เพียงเพื่อให้ได้เงินที่มากพอให้มีระดับคุณภาพชีวิตที่ต้องการ แถมเมื่อมีระดับคุณภาพชีวิตที่ต้องการแล้ว ยังต้องป้องกันความเสี่ยงที่ระดับคุณภาพจะลดต่ำลง (เช่น การทำประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ของตนเอง ครอบครัว คนที่รัก , การสร้าง passive income, การลงทุนทางการเงินต่างๆเพื่อรองรับการเกษียณจากการงาน) ซึ่งผมเชื่อในภาพรวมว่าความคาดหวัง ความกังวลที่ว่านี้ โดยเฉพาะในกลุ่มคนชั้นกลาง เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนให้สังคมมุ่งสนใจเรื่องเศรษฐกิจเป็นสำคัญเป็นอย่างมาก มากจนละเลยสิ่งสำคัญอื่นๆที่อาจจะสำคัญกว่าแทบหมดสิ้น

ผมเชื่อว่าหากพัฒนา “รัฐสวัสดิการ” ได้มากพอ จะทำให้ความเครียดความกังวลของผู้คน ลดน้อยลงอย่างมหาศาล (เพราะในสังคมมีคนชั้นกลางมากที่สุด)

ถ้าหาก ผู้คน”กังวลน้อยลง” เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ก็มีความเป็นไปได้ที่

  • ผู้คนจะเลิกทำงานหามรุ่งหามค่ำโดยเฉพาะเหตุผลจากแรงกดดันจากนายจ้าง/ผู้ประกอบการ หรือแรงกดดันจากภาระชีวิตตนและคนรอบข้าง
  • ผู้คนจะเลือกงานโดยมุ่งที่ปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจาก รายได้ มากยิ่งขึ้น เช่น สถานที่ทำงานและการเดินทาง ผมเชื่อว่าในภาพรวมผู้คนน่าจะเลือกงานใกล้บ้านตัวเองมากขึ้น
  • ผู้คนได้มีเวลาค้นหางานที่ตัวเองรัก ชอบ หลงใหล เมื่อได้ทำงานอย่างที่ว่า นอกจากผลงานชั้นเลิศที่แต่ละคนจะสร้างขึ้นมาแล้ว ความสุขความพึงพอใจในชีวิตของคนแต่ละคนคงจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย
  • ผู้คนจะมีเวลา “ว่าง” ในชีวิตมากขึ้น เมื่อมีเวลาว่างมากขึ้น ก็ย่อมเพิ่มเวลาพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมไปด้วย โดยเฉพาะความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและชุมชน ผู้คนคงจะด่าทอกันน้อยลง ใส่ใจคนอื่นที่ไม่ใช่พวกของเรามากขึ้น สนใจตัวเองน้อยลง เราคงจะดูแลกันและกันมากกว่านี้ มากกว่าที่เราเป็นกันอยู่ในยุคสมัยที่ปัญหาทางสังคมสำคัญหลายประการเหมือนจะมีต้นตอมาจาก ความสัมพันธ์ในครอบครัว/ชุมชน ที่ไม่ดีไม่แข็งแรงมากพอ
  • การเจ็บป่วยที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพทางจิตใจก็จะลดลง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่แต่ละปีหมดงบประมาณไปกับการรักษาป้องกันฟื้นฟูมหาศาล หรือโรคซึมเศร้าที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆอย่างน่าตกใจ
  • แรงจูงใจที่ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐหรือนักการเมือง หรือคนอื่นๆจะกระทำการโกงและคอรัปชั่น จะลดน้อยลง การพัฒนาบ้านเมืองจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงกว่าเดิมอย่างอย่างมาก

ความเป็นไปได้ที่ผมยกมาเหล่านี้ …จริงๆ แล้วแค่ความเป็นไปได้บางข้อ ผมก็คิดว่าคุ้มค่ามากแล้ว

———————————–
เขียนโดย ประพัฒน์ ศานติวงษ์การ
(หมอหมี : หลักสูตรนักขับเคลื่อนสังคม รุ่นที่ 1)

https://www.facebook.com/roottogether/posts/386933668643380