ครั้งที่ 4 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และลงพื้นที่เรียนรู้กรณีศึกษา

การเรียนรู้ครั้งที่ 4 หลักสูตรนักขับเคลื่อนสังคมรุ่นที่ 5 : ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและลงพื้นที่เรียนรู้กรณีศึกษา ณโรงแรมทีเคพาเลซแจ้งวัฒนะกรุงเทพฯ

1 2 3